Willkommen beim Bund Deutscher Nordschleswiger

Udvalgte nyheder på dansk

12. juni 2018: Glæde over stor bevilling til udbygning af mindretallets museum

Folketinget har tiltrådt forslaget fra kulturministeren om at bevillige 5 mio. kr. til ud- og ombygning af det tyske mindretals museum i Sønderborg, Deutsches Museum für Nordschleswig.
Bevillingen har udløst begejstring i mindretallet, hvor formand Hinrich Jürgensen siger: „Det glæder mig på det tyske mindretals vegne, at Kulturministeren og Folketinget har besluttet at støtte ombygningen af Deutsches Museum für Nordschleswig.” Det er planen, at om- og tilbygningen skal stå færdig i 2020, når det tyske mindretal kan fejre sin 100 års fødselsdag: ”Støtten fra Danmark er sammen med de midler, vi fra tysk side har fået lovning på, et godt billede på grænselandets mindretalsmodel, som vi med rette er så stolte over, og som vi i året 2020 vil kunne fejre,” forklarer Hinrich Jürgensen.
Museet er af stor betydning for det tyske mindretal: ”Med midlerne får vi mulighed for at fortælle det tyske mindretals historie på en tidssvarende måde og med medier og midler, der vil involvere museumsgæster i alle aldre.”
Planerne om at ombygge museet er blevet aktuelle efter at det tyske bibliotek er flyttet ud af bygningen på Rønhaveplads og i multikulturhuset på havnen i Sønderborg. Ombygningen har en samlet projektsum på 26,4 mio. kr. der inkluderer en nybygning på grunden og en renovering af den historiske bygning, der har været en del af det Eksportbryggeriet Petersen. Det tyske mindretals hovedorganisation, Bund Deutscher Nordschleswiger, arbejder på at få yderligere støtte fra en række fonde.