Willkommen beim Bund Deutscher Nordschleswiger

Udvalgte nyheder på dansk

19. november 2019: BDN vælger Harro Hallmann som leder af mindretallets sekretariat i København

Det tyske mindretals hovedorganisation, Bund Deutscher Nordschleswiger, har på sit møde mandag, den 18. november 2019 valgt Harro Hallmann som ny leder af det tyske mindretals sekretariat i København. Sekretariatet er bindeled mellem det tyske mindretal og Folketinget samt regeringen.
”På vegne af BDN er jeg glad for, at vi med Harro Hallmann har fundet en person til posten, der har et dybtgående kendskab til det tyske mindretal. Jeg er overbevist om, at han vil være med til at løse de udfordringer mindretallet står overfor,” understreger mindretallets formand, Hinrich Jürgensen, der glæder sig over at kunne fortsætte det i forvejen tætte samarbejde.
Harro Hallmann har siden 2003 været kommunikationschef for det tyske mindretal. Den 56-årige Harro Hallmann er født og opvokset i Haderslev. Han har læst statskundskab i Aarhus og Berlin og varetaget stillinger i en lang række forskellige organisationer, inden han 2003 vendte tilbage til Sønderjylland.
Harro Hallmann tiltræder stillingen den 1. januar 2020. Han efterfølger Jan Diedrichsen, der med udløb af sin tredje 4-årsperiode ikke kunne genvælges. Sekretariatslederposten er en halvtidsstilling. Harro Hallmann beholder således kerneopgaverne som kommunikationschef.

Baggrund: Sekretariatet blev oprettet i 1983 som konsekvens af, at det tyske mindretal ikke længere var repræsenteret i Folketinget. Sekretariatet er bindeled mellem det tyske mindretal og Folketinget samt regeringen.
I perioden 1983 til 2007 var chefredaktør for Der Nordschleswiger Siegfried Matlok sekretariatsleder. Sekretariatet er beliggende i Peder Skrams Gade 11. Driften af sekretariatet betales primært af den danske stat.

12. juni 2018: Glæde over stor bevilling til udbygning af mindretallets museum

 

Folketinget har tiltrådt forslaget fra kulturministeren om at bevillige 5 mio. kr. til ud- og ombygning af det tyske mindretals museum i Sønderborg, Deutsches Museum für Nordschleswig.
Bevillingen har udløst begejstring i mindretallet, hvor formand Hinrich Jürgensen siger: „Det glæder mig på det tyske mindretals vegne, at Kulturministeren og Folketinget har besluttet at støtte ombygningen af Deutsches Museum für Nordschleswig.” Det er planen, at om- og tilbygningen skal stå færdig i 2020, når det tyske mindretal kan fejre sin 100 års fødselsdag: ”Støtten fra Danmark er sammen med de midler, vi fra tysk side har fået lovning på, et godt billede på grænselandets mindretalsmodel, som vi med rette er så stolte over, og som vi i året 2020 vil kunne fejre,” forklarer Hinrich Jürgensen.
Museet er af stor betydning for det tyske mindretal: ”Med midlerne får vi mulighed for at fortælle det tyske mindretals historie på en tidssvarende måde og med medier og midler, der vil involvere museumsgæster i alle aldre.”
Planerne om at ombygge museet er blevet aktuelle efter at det tyske bibliotek er flyttet ud af bygningen på Rønhaveplads og i multikulturhuset på havnen i Sønderborg. Ombygningen har en samlet projektsum på 26,4 mio. kr. der inkluderer en nybygning på grunden og en renovering af den historiske bygning, der har været en del af det Eksportbryggeriet Petersen. Det tyske mindretals hovedorganisation, Bund Deutscher Nordschleswiger, arbejder på at få yderligere støtte fra en række fonde.